Bu Aya Yetişen Ne YapmalıBu Aya Yetişen Ne Yapmalı

Bismillâhirrahmânirrahîm

185- Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden Ramazan ayını idrâk edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık Allah’ı ta’zim etmeniz, şükretmeniz içindir.

Bakara Suresi – 185. Ayet

Bakara Suresi 185. Ayetin Tefsiri

Yüce Allah daha sonra orucun vaktini açıklayarak şöyle buyurur: Ey müminler! Orucu, size farz kıldığım o sayılı günler Ramazan ayından ibarettir. İnsanlar için bir hidayet vesilesi olan Kur’an, bu ayda inmeye başlamıştır. Onda hak ile batılı birbirinden ayıran açık ayetler vardır. O insanları irşâd eder, karşı çıkanları da aciz bırakır. Sizden kim bu aya ulaşırsa, oruç tutsun. Her kim hasta olur veya sefere çıkar da orucunu bozarsa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutması gerekir. “Sizden kim o aya ulaşırsa oruç tutsun” ifadesi umumi olması sebebiyle hasta ve yolcularla ilgili önceki hükmü neshettiği zannını vermemesi için ayetin bu bölümü tekrar edilmiştir. Allah bu ruhsatı vermekle size kolaylık murat eder, güçlük murat etmez. Allah, tutamadığınızı, kaza ederek Ramazan günlerinin sayısını tamamlamanızı size dinin alâmetleri olan doğru yolu gösterdiği için O’na ta­zim etmenizi, O’nun lütuf ve ihsanına karşı şükretmenizi ister.

Safvetü’t Tefasir

Allaha Karşı Gelmekten Sakınmak Ve Oruç
Oruçla İlgili Hadisler

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir