İftar Duasıİftar Duası

وعن معاذ بن زهرة قال: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولُ اللّهِ صَلَّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ: اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أفْطَرْتُ

Mu’az İbnu Zühre anlatıyor: “Bana ulaştı ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam, iftar ettiği zaman şu duayı okurdu:

“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”
Anlamı: ”(Ey Allahım senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açıyorum.)”
Ebu Dâvud, Savm: 22, (2556); Tirmizî, Savm: 10, (694); İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 9/499.

 

Açıklama:

Bu hadîs-i şerîf; iftar ettikten sonra demenin   sünnet       olduğunu     göstermektedir. Aynı şeye delâlet eden başka rivayetler de vardır.

Dârekutnî’nin ve Taberânî’nin el-Mü’cemul-Kebîr’inde İbn Abbas’-dan rivayet ettikleri haber şu şekildedir: “Rasûlullah (s.a.) iftar ettiği zaman;

“Ey Allahım! sadece senin için oruç tuttuk, senin rızkınla iftar ettik. Bizden kabul et. Sen işitici ve çok bilicisin‘ derdi.

İbnu-s-Sünnî, Muâz b. Zühre’den şöyle rivayet etmiştir;

Rasûlullah (s.a.);

Allaha hamd ederim. O bana yardım etti, oruç tuttum, rızık verdi, iftar ettim,” derdi.

Abdullah b. Amr b. el-As’dan da Rasûlullah (s.a.)’ın şöyle buyurdu­ğu rivayet edilmiştir:Şüphesiz, oruçlunun iftar esnasındaki duası şudur:

“Ey Allah’ım! Senden herşeyi içine alan rahmetinle günâhlanmı ba­ğışlamanı isterim.”

Bazı Hükümler:

İftar esnasında diye dua etmek müstehabdır. Hanefîler arasında meşhur olan iftar duası; bu hadîste belirtilene çok ben­zemektedir.

Hanefîlerce iftar esnasında okunan duâ şöyledir:

Allahım senin rızân için oruç tuttum, sana inandım, sana tevekkül­de bulundum, senin rızkınla orucumu açtım. Ramazanın yarınki günü oru­cuna da niyet ettim. Artık benim, geçmiş ve gelecek günâhlarımı bağışla.

Şâfiîlere göre; sadece bu hadiste geçtiği gibi

Allah’ım senin için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım,” diye dua etmek sünnettir.

Kaynak: Süneni Ebu Davud

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir