Oruç, Ateşe Karşı Koruyucu KalkandırOruç, Ateşe Karşı Koruyucu Kalkandır

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

Rabbiniz buyuruyor ki; Her iyiliğe on katından başlayarak yedi yüz katına kadar sevap yazılır. Oruç ise böyle bir değerlendirmeye tabi olmayıp onun mükâfatı bana ait olup onu ben mükâfatlandıracağım. Oruç ateşe karşı koruyucu bir kalkandır. Oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur. Bilgisiz biri siz oruçlu iken size sataşırsa ben oruçluyum desin başka cevap vermesin.
[Tirmizi,Oruç-764 ;Buhârî, Savm: 2; Müslim, Sıyam: 30]

Ebû Hüreyre den Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Oruç kalkandır, onun için oruçlu, fena bir söz söyle­mesin, cahillik yapmasın. Şayet birisi ona elle veya sözle sataşırsa ben oruçluyum! Ben oruçluyum! desin.
Buhari, Savm, 30/2; Müslim, Sıyâm, 13/1163.

Oruç Nasıl Kalkan Olur?

Ebû Ubeyde radiyallahu anh’dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

Oruç, oruçluya yakışmayan şeylerle zedelenmedikçe (tutan için) bir kal­kandır.

 Bu hadisi Nesâî (siyam 43, IV, 167), Yahya b. Habîb b. Arabî an Hammâd an Vâsıl an Beşşâr b. e. Seyfani’l-Velîd b. Abdirrahman an İyâd b. Gutayfan Ebî Ubeyde senedi ile tahrîc etti. Münzirî’ye göre isnadı hasendir (Tergîb II, 147). Rudani,Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/40.

Oruç Takvadır
Ramazan Ayı Boyunca Hangi Kapı Açılır Ve Ne Olur
Hangi Hallerde Oruç Tutulmayabilir

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir