Neyi Alan da Veren de LanetlenmiştirNeyi Alan da Veren de Lanetlenmiştir

Kütüb-i Sitte’den rüşvet ile hadisler.

 

4855 – Ebu Hureyre, İbnu Amr İbni’l-Âs radıyallahu anhüm anlatıyor:

Tirmizi, Ahkâm 9, (1336); Ebu Dâvud da bu hadisi sadece İbnu Ömer radıyallahu anh’tan tahric etmiştir (Akdiye 4, (3580).

4856 – Mu’âz İbnu Cebel radıyallahu anh anlatıyor:

“Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm beni Yemen’e göndermişti. (Hareket edip) yürüdüğüm zaman arkamdan birini göndererek geri çağırdı. (Yanına varınca):

“Sana niye adam gönderip (geri çağırdığımı) biliyor musun?” buyurdular ve ilave ettiler:

“Benim iznim olmadan hiçbir şey almayacaksın. Zira bu gulûldür (hırsızlık). Kim gulûl yaparsa, aldığı şeyle Kıyamet günü (Allah’ın huzuruna gelir). İşte bu (hususu tenbih etmek için) seni çağırdım, artık işine gidebilirsin.”

Tirmizi, Ahkâm 8, (1335).

2004 – Süleymân İbnu Yesâr anlatıyor:

“Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), Abdullah İbnu Revâha’yı Hayber’e yahudilerle kendi arasında mahsülün takdiri için gönderiyordu. Yahudiler, hanımlarının zinetlerinden ona bazı takılar verip:

“Bu sanadır (al, karşılığında) bize yükümüzü hafiflet, taksimde lehimize olarak biraz göz yumuver!” dediler. Abdullah (radıyallâhu anh) onlara şu cevabı verdi:

Ey yahudiler toplumu! Sizler, bana Allah Teâlâ’nın en menfür mahlüklarısınız. Bu, beni size karşı zülme sevketmeyecektir. Bana teklif ettiğiniz rüşvete gelince, o haramdır ve biz bu haramı yemeyiz.” Yahudiler:

“Arz ve semâvâtı ayakta tutan işte bu (dürüstlük)tür!” dediler.”

Muvatta, Müsâkât 2, (2, 703, 704); Ebü Dâvud, Büyü 36, (3413, 3414).

Kütüb-i Sitte

Haddi Aşmak Ateşe Götürür
Ölçü Ve Tartıda Haksızlık Yapanlar
Helal Ve Haramı Uyduran Diller

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir