Epilepsi Cerrahisi Hayat Kurtarmak İçinEpilepsi Cerrahisi Hayat Kurtarmak İçin

Türkiye’de yaklaşık 750 bin civarında epilepsi hastası var ve her yıl bu rakama yaklaşık 30 bin yeni epilepsi hastasının ekleniyor. Cerrahi tedavi uygulanacak hastalar devam eden nöbetleri ile birlikte kullandıkları yüksek dozdaki ilaçların kabul edilemeyen yan etkileri yüzünden ‘düşük yaşam kalitesi’ olan hastalardır. Bu durumlardaki hastalara cerrahi tedavi şansı tanınabilir ve cerrahi öncesi incelemelere alınabilir” diye konuştu. Prof. Dr. Erdoğan, en önemli problemin pratisyenlerin ve nörologların hastaları zamanında epilepsi cerrahisi yapan merkezlere yönlendirmemesi olduğunu söyledi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersin Erdoğan ve arkadaşları tarafından Türkiye’de 15 yıldır uygulanan epilepsi cerrahisi bu gruptaki hastalar için oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Türkiye’de yaklaşık 750 bin, Amerika Birleşik Devletleri’nde ise üç milyon epilepsi hastası bulunuyor. Bu hastaların yaklaşık üçte biri yeterli ilaç tedavisine rağmen bayılmaya devam ediyor.

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Erdoğan, başarılı yapılan cerrahi tedavinin, ilaca dirençli epilepsisi olan hastalarda tedavi sağlayıp uzun bir ömür fırsatı verdiğini belirterek şunları söyledi: “Cerrahi tedavi ve özellikle temporallobektomi hem güvenli hem de uzun dönemde epilepsinin neden olduğu komplikasyonları engellemede etkili oluyor. Özellikle erken cerrahi, epilepsi nöbetlerinin yapabileceği kötü sonuçları engellemesi açısından önemli. Devam eden nöbetlerde şu kötü sonuçlar olabiliyor; artmış ölüm oranı (yaralanmaya bağlı veya ani uykuda ölüm gibi), fiziksel yaralanmalar, kognitif disfonksiyon ve hayat kalitesinin düşmesi gibi. Hastanın nöbetleri kontrol altına alınmadıkça hayat kalitesinden hem kendisi hem de ailesi için bahsetmek imkansızdır.”

EPİLEPSİ CERRAHİSİNE ADAY 300 BİN HASTA VAR
Türkiye’de yaklaşık 750 bin civarında epilepsi hastası olduğunu ve her yıl bu rakama yaklaşık 30 bin yeni epilepsi hastasının eklendiğini belirten Prof. Dr. Erdoğan, en önemli problemin pratisyenlerin ve nörologların hastaları zamanında epilepsi cerrahisi yapan merkezlere yönlendirmemesi olduğunu söyledi.

Bu hastalığa ilk müdahalenin nöroloji uzmanları tarafından ilaç tedavisi ile yapıldığını ancak
ilaçlarla genellikle hastaların %70’inin tedavi olduğunu, %30’luk bir hasta grubunun ise ilaca dirençli çıktığını aktaran Erdoğan, “Bu grubun tedavisinde ise epilepsi cerrahisi uygulamak için biz devreye giriyoruz. Epilepsi cerrahisi, nöbetleri (bayılmaları) ilaçlar ile kontrol altına alınamayan hastalarda uygulanabilecek olan bir tedavi yöntemidir.

Bu tedavi yönteminin uygulanmaya başlanması yüz yıl öncesine kadar dayanmaktadır, fakat epilepsi cerrahisinin güncel bir tedavi yöntemi olarak kullanılmaya başlanması 1980 ve 90’lardan sonra artış göstermiştir. İlaç tedavisine dirençli bu hasta grubunun bir kısmında cerrahi tedavi uygulanabilir. Genel olarak ilaca dirençli olan hastaların yüzde 50’sine epilepsi cerrahisi uygulanabilir. Cerrahi tedavi ile nöbetler ya tamamen ortadan kalkmakta ya da nöbetlerin sıklık ve şiddetinde önemli derecede azalma sağlanmaktadır. Cerrahi tedavi uygulanacak hastalar devam eden nöbetleri ile birlikte kullandıkları yüksek dozdaki ilaçların kabul edilemeyen yan etkileri yüzünden ‘düşük yaşam kalitesi’ olan hastalardır. Bu durumlardaki hastalara cerrahi tedavi şansı tanınabilir ve cerrahi öncesi incelemelere alınabilir” diye konuştu.

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir