Dua İle İlgili HadislerDua İle İlgili Hadisler

Hadis Kitaplarından derlenen dua ile ilgili Hadis-i Şerifler…

 

İbn-i Meymun, Hz. Selman El-Farisî’den rivayet ediyor. Rasulullah(s.a.v) buyurdu
Kul, iki elini açarak Allahü Taâlâ’dan hayır temenni ederse, Allahü Taâlâ onları boş olarak geri çevirmekten haya eder.”
[Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace]

Abdullah b. Abdurrahman Daremî, İbn Sevban’dan rivayet ediyor. (Aynı hadisi Abdullah b.İmam Ahmed, bir isnatla Übâde b. Sâmit’ten rivayet eder.) Peygamber (A.S) buyurdu:
“Yeryüzünde yaşayan Müslüman bir kişi Allah’tan bir istekte bulunduğu zaman, günah işleyip sıla-i rahmi kat etmedikçe Allahü Taâlâ, ya onun isteğini verir, ya da o nisbette kötülük def eder.”
[Tirmizi, Ahmed İbn-i Hanbel]

Rasulullah(s.a.v) buyurdu:
“Sizden biriniz acele etmedikçe, Allahü Taâlâ duanızı kabul eder. Acele etmek, dua ettim de kabul etmedi, demektir.”
[Buhari, Müslim]

Rasulullah (s.a.v) buyurdu:
“Kul, günah işleyip, sıla-i rahmi terk ve acele etmedikçe, mutlaka duası kabul edilir.”
Orada bulunanlar : “Ey Allah’ın rasulü ; acele etmek nedir? ” dediler. Rasulullah buyurdu:
“Dua ettim de duamın kabul olduğunu görmedim deyip de, dua etmeyi terk etmektir.”
[Müslim]

İmam Ebû Dâvut Tayâlisî, Müsned’inde Abdullah b. Ömer (r.a)’a isnatla rivayet ettiği gibi, duası en çok kabul olan oruçlulardır. İbn-i Ömer diyor ki: Rasulullah’dan şöyle işittim:
“Oruç tutanın, iftar zamanı yapmış olduğu dua kabul olur.”

Abdullah b. Ömer Hz’leri her iftar zamanında çocuklarını toplayıp birlikte dua ederdi.   İbn-i Maceh Sünen’inde kitabında Abdullah b. Ömer’den isnatla, yine bu şekilde şöyle bir hadisi rivayet ediyor. Rasulullah(s.a.v) buyurdu:
“İftar zamanında oruçlu kimsenin duası red olunmaz.”

Ebu Hüreyre (r.a) rivayet ediyor. Rasulullah(s.a.v) buyurdu ki:
“Üç kimsenin duası asla red olunmaz.  Adaletli devlet adamının, iftar edinceye kadar oruç tutanın ve zulme uğrayan kimsenin. Allahü Taâlâ mazlumun duasını kıyâmet gününde herkesin görebileceği şekilde huzuruna yüceltip, ona göklerin kapılarını açar. Ve buyurur: “İzzetime yemin ederim ki, bir müddet sonra da olsa, mutlaka yardım ederim.”

Fîzılâl-il Kur’an

 Cumamız Mübarek Olsun… Rabbim Dualarımızı Kabul Eylesin…

Takva Nedir Takva Ehli Kimlerdir 
Cuma Namazının Farz Olmasının Delilleri
İsterken Allah’tan İsteyin

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir