Hadis Diye Yalan Söyleyen Cehennemliktir…Hadis Diye Yalan Söyleyen Cehennemliktir…

2659- Abdullah b. Mes’ûd (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

  “Kim bilerek bana ait imiş gibi bir sözü söylerse Cehennem’deki oturacağı yere hemen hazırlansın.”
 
[Buhârî, İbn Mâce]
 
[Sünen-i Tirmizi]

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir