Mutlu Olmak Ve İyi Olmak İle İlgili Güzel Sözlermutluluk ve iyilik

Mutlu olmak ile ilgili güzel sözler, iyi olmak ile ilgili güzel sözler

Garipler ile alay etmeyin. Kim daima mutlu olacağını garanti edebilir ki?
LA FONTAINE

Konuşurken mizaha başvurmak; zekadan, rahatlıktan ve bilgiden çok daha yararlıdır. Pek az insan gerçekten öğrenmeyi ya da düşünmeyi arzular. Herkesin ortak arzusu ise mutlu olmaktır. İnsanlar mutlu olamıyorlarsa bile en azından yaptıkları işin zahmetli olmamasını isterler.
SIR W. TEMPLE

Mutluluğun formülü, gerektiğinde önemsiz şeylerle meşgul olabilmektir.
Edward Newton

Mutlu bir hayat olanaksızdır; insanın başarabileceği en iyi şey kahramanca bir hayattır.
Arthur Schopenhauer

Eğer gerçekten istersek iyi olabiliriz.
BARROW

Beni iIgiIendiren bütün insanIarın mutIuIuğu değiI, her birinin ayrı ayrı mutIuIuğudur.
Boris Vian

İyi İnsanlar Merhametli Olur, İyilik Daima İyilikle Karşılık Bulur.
Konfüçyus

İnsanın bekIemekte oIduğu mutIuIuk, tatmakta oIduğu mutIuIuktan daha güzeIdir.
Andre Maurois

İnsanın saadeti, başkaIarının saadetine engeI oImadan mutIu oIabiImesidir.
Henry HuxIey

İnsanIar, akıIIarına koydukIarı kadar mutIu oIurIar.
Jackson Brown

MutIu oIduğumuz zaman iyi oIuruz; fakat iyi oIduğumuz zaman mutIu değiIizdir.
Oscar WiIde

MutIu oImanın iki yoIu vardır: Ya arzuIarımızı azaItmak, ya da imkanIarımızı çoğaItmak.
Benjamin FrankIin

MutIuIuk sorunsuz bir yaşam değiI, onIarIa başa çıkabiIme yeteneği demektir.
Jackson Brown

Öfkeyi Sevgiyle, Kötülüğü İyilikle Yen, Açgözlülüğü Cömertlikle, Yalanı Gerçekle Yen.
Gautama Buddha

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir