Saça Saç Ekleme-Dövme -Dişleri Törpületme Ve Kılları YolmaSaça saç takma, iğreti saç takma, dövme yaptırma, dişleri törpületme ile ilgili hadisler. Ayrıntılı ve kaynakları ile…

peruk-dövme-kaş alma

İğreti Saç Takma- Kütüb-i Sitte

2104 – Hz. Esma (radıyallâhu anhâ) anlatıyor: “Bir kadın Resülullah (aleyhissalatu vesselâm)’a gelerek: “Kızım çiçek hastalığına yakalandı ve saçları döküldü. Ben onu evlendirdim, iğreti saç takayım mı?” diye sordu. Aleyhissalâtu vesselâm:
“Allah takana da taktırana da lânet etmiştir?” diye cevap verdi.”

Kütüb-i sitte, Buhârî, Libâs 83, 85; Müslim, Libâs 115, (2122); Nesâî, Zînet 71, (8,187,188).

*******

2105 – Humeyd İbnu Abdirrahman İbnu Avf tarafından rivâyet edilen ve Kütüb-i Sitte’nin herbirinde yer alan bir rivâyet de şöyle: “Hz. Muâviye (radıyallâhu anh) hacc yaptı. O zaman minbere çıkarak halka bir hutbe îrad etti. (Hutbe sırasında), koruma polisinin elinde bulunan bir tutam saçı alarak şunları söyledi:
“Ey Medîneliler! Âlimleriniz nerede? Ben Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ı işittim, bu çeşit şeyleri yasaklamış ve şöyle demişti:
“İsrailoğullarının kadınları ne zamanki bunu taktılar helak oldular.”

kütüb-i sitte, Buhârî, Libâs 83, Enbiya 50; Müslim, Libâs 122, (2127); Muvatta, Şa’ar 2, Ebüı Dâvud, Tereccül 5, (4167); Tirmizî, Edeb 32, (2782); Nesâî, Zînet 21, (8,144-147), 68, 69, (8,186, 187); İbnu Mâce, Nikah (1987).

*********

Saça Saç Ulatmak-Sunen-i Ebu Davud

Sayfa: 1 2 3 4

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir