İstanbul’un Fethi Sözleri-İstanbul’un Fethi ile ilgili sözlerİstanbul’un Fethi Sözleri-İstanbul’un Fethi ile ilgili sözler

Fetih sözleri, İstanbul’un Fethi ile ilgili güzel sözler…

Ey Tecrübe Sahibi Bahadırlarım! Ben durumu bu şekilde değerlendirerek, şartların en müsait an olduğunu düşünerek sizleri burada topladım. Hepinizin yapmış olduğum açıklamalara kani olarak fikirlerimde müşterek olduğunuzu muhakkak zannederim ve derim ki: Çok süratli bir şekilde durumun gerektirdiği şekilde hareket ederek bu şehri zapt etmeliyiz. 
Fatih Sultan Mehmet
Karadan ve denizden bu şehrin dışarıyla olan irtibatını tamamen kesmiş bulunuyoruz. İşte bütün bunlardan dolayıdır ki, şehrin elimizden kurtulmasına imkan ve ihtimal yoktur. Buna bütün kanaati vicdaniyem ile inanıyorum.
Fatih Sultan Mehmet
İstanbul Muhakkak Fetholunacaktır. Bunu Gerçekleştirecek Ordunun Kumandanı Ne Mutlu Kumandan ve Askeri Ne Mutlu Askerdir.
Hz. Muhammed (S.A.V.)

 

Ey Konstantiniye! Ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım!
Fatih Sultan Mehmet
(İstanbul’un fethi sırasında)
İstanbul’un Fethi Konulu güzel sözler -İstanbulun Fethi ile ilgili sözler
İki büyük cihanın kesinti noktasında, Türk vatanının ziyneti, Türk tarihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstanbul, bütün vatandaşların kalbinde yeri olan şehirdir.
Mustafa Kemal Atatürk
Baykuştan pervâmız yok, biz şahinler sürüsüyüz. 
Fatih Sultan Mehmet
Bir gece ansızın gelir krallığınızı imparatorluğuma katarım.
Fatih Sultan Mehmet
Biz toprakları değil gönülleri feth etmeye gidiyoruz.
Fatih Sultan Mehmet
İstanbul’u niçin fethettiklerini sorduklarında; önce o benim gönlümü fethettiği için..
Fatih Sultan Mehmet
Şeyhim Akşemseddin Hazretleri İle Beraber Yaptığım Zikrin Lezzetine Dünyaları Bile Değişmem. Eğer
Şeyhim İzin Verseydi Zikir Yolunu Tercih Eder, Saltanatı Terk Ederdim!
Fatih Sultan Mehmet
Düşmandan yüz çevirmek korkaklıktır. Benim ikbalim yücedir. Talihsizlik ise düşmanın nasibidir. 
Fatih Sultan Mehmet
Pederim cennet mekana gelince; saltanat yıllarını idrak edenlere izaha gerek yoktur ki, ne büyük bir kuvvet ile şehrin üzerine hareket etti. Yapmış olduğu hücumlarla şehrin surlarına o kadar yaklaşmıştı ki, ordusundan atılan oklar, savunmadaki askerlere isabet ediyor idi. Şehrin zaptı bu kadar yaklaşmış olduğu halde, sultanın emniyetini kazanmış olan yakınlarının himmetleri ile sulh yapılmış ve kuşatmaya kaldırılmıştı.
Fatih Sultan Mehmet
Karadan ve denizden bu şehrin dışarıyla olan irtibatını tamamen kesmiş bulunuyoruz. İşte bütün bunlardan dolayıdır ki, şehrin elimizden kurtulmasına imkan ve ihtimal yoktur. Buna bütün kanaati vicdaniyem ile inanıyorum.
Fatih Sultan Mehmet
Allah beni bu şehrin halkının müttefiki olarak bu zamana kadar sakladı. Biz bu şehrin düşmanlarına galip geldik ve onların vatanlarını aldık. Burayı Makedonyalılar Taselyalılar ve Moralılar almışlardı. Biz bunların bizlere karşı kötü davranışlarının intikamını yıllar geçmesine rağmen torunlarından aldık.
Fatih Sultan Mehmet
Ey İhtiyar Fedakarlar, Ey Şahbaz Delikanlılar! Bir fütuhat laf ile kolayca yapılmadı. Emeksiz devlet olur mu? Canını ve malın feda etmeyen aşık, visâle erer mi? Nice kanlar döküldü, nice yaralar açıldı, nice yetim ve dullar gözlerinden matem yaşları akıttı…
Fatih Sultan Mehmet
Ey Benim Ünlü ve Sadık Komutanlarım! Tarife hacet yoktur ki, şimdi sahip olduğunuz şu devlet ve memleket nice mücadele ve zorluklarla kazanılmış ve atadan dededen bize intikal etmiştir. İçinizdebahtiyar olanlar o mücadele ve zorluklara bizzat ortaktırlar.
Fatih Sultan Mehmet
Artık gecikmeye sebep ve lüzum yoktur. Öyle bir fikri takibe ve öyle bir maksada hizmete hayatımızı vakfedelim ki, ya bu şehri alalım ve yahut fethi uğruna mücadele ederek hepimiz ölüm diyarını vatan edinelim.
Fatih Sultan Mehmet

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir