Kim Bir Düğüme Vurur da Ona ÜflerseSihir Ve Büyü Yapmak

Sihir yapmanın, bununla meşgul olmanın hükmü hususunda farklı görüşler vardır. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) sihir yapmayı yedi büyük günahtan biri saymıştır. Sihrin ve büyü yapmanın öğrenilmesi de öğretilmesi de haramdır.

Sihir Ve Büyü Yapmakla İlgili Kütüb-i Sitte’den Bir Hadis Ve Açıklaması:

Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Kim (sihir maksadıyla) bir düğüm vurur sonra da onu üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirke düşer. Kim birşey asarsa, o astığı şeye havale edilir.”
Nesâî, Tahrim 19, (7,112).

Açıklama:

1- Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bu hadislerinde sihir mânasını taşıyan davranışları yasaklamaktadır. Zîra, herhangi bir iplik alıp buna düğüm atıp, sonra da birşeyler okuyup düğüm üzerine üfleme işi sihirbazların amelidir. Şu halde böyle bir davranışta bulunan, sihirbazların yaptığı işi yapmış olmaktadır. Bu ise, şirk ehlinin amelidir. Zîra, faydalı şeylerin celbi ve zararlı şeylerin def’i ancak Allah’tan bilinir, O’ndan istenir. Düğümlere üflemek suretiyle faydalıyı celp veya zararlıyı defetmek düşüncesi, Allah’a inanıp O’na tevekkül eden kimseye yakışmaz, ancak müşriklere yakışır. Hadis şöyle de yorumlanmıştır: “Bu davranışıyla ondan gerçek te’sir olacağına itikad etmişse bu şirk olur.” Bazı âlimler: “Maksad şirk-i hafî’dir, zîra tevekkül ve Allah’a itimad terkedilmiş olmaktadır” demiştir.

2- Birşey asma meselesine gelince, bununla büyüklerin veya küçüklerin boyunlarına fayda maksadıyla asılan muska, nazarlık gibi şeyler kastedilmiştir. Zînet için takılan şeyler buraya girmez. Bazı âlimler bundan maksad: “Cahiliye devrinde boncuklardan, vahşi hayvanların tırnak ve kemiklerinden mâmul kolyelerdir” der ve hadiste gelen yasağı oldukça kayıtlar. Bunlara göre, Kur’ân âyetlerinde Allah’ın isimlerinden yazıp asılacak muskalar bu yasağa girmezler. Hatta bunlar câizdir. Nitekim, Abdullah İbnu Amr’ın çocuklara bu çeşit şeyler astığı rivâyet edilmiştir. Bazı âlimler de: “Burada takbih edilen husus faydanın celbine ve zararın def’ine inanılarak yapılan asmadır, değilse teberrük gayesiyle yer verilen asmalarda mahzur yoktur, câizdir” demiştir. Ebû Bekr İbnu’l-Arabî: “Kur’an'(dan bir şeyler yazıp) asmak sünnet yolu değildir, bu husustaki sünnet, asma değil zikirdir” der.
“Kim bir şey asarsa, o astığına havale edilir” ibaresi, Cenâb-ı Hakk’ın yardımından mahrum kalır” mânasında yer verilen bir kinaye olarak da değerlendirilmiştir.

Kaynak : Kütüb-i Sitte

Nazar-Büyü-Böcek Ve Zehirli Haşeratlardan Koruyucu Dualar

Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir