Cehennemden Çıkabilecek Kişinin Vasfı
Cehennemden Çıkabilecek Kişinin Vasfı

La ilahe illallah deyip de kalbinde bir buğday ağırlığınca hayır bulunan kimse cehennemden çıkacaktır.

La ilahe illallah deyip de kalbinde bir zerre ağırlığınca hayır bulunan kimse cehennemden çıkacaktır.
[ Buhari.1/196]

Konu Hakkındaki Yorumunuzu Yazabilirsiniz!

*