Yedi Sınıf İnsan Vardır
Yedi Sınıf İnsan Vardır

Yedi sınıf insan vardır ki, Allah kendi gölgesinin olmadığı kıyamet gününde bunları kendi arşının gölgesinde  gölgelendirir.

 

  1.  Adil imam (yani devlet başkanı) ;
  2.  Allah’a ibadet ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç;
  3.  Gönlü mescitlere sevgiyle bağlanmış olan namazlı kimse;
  4.  Allah için sevişen ve bu sevgi ile ayrılan iki kişi;
  5.  İçtimai bir mevki sahibi ve güzelliği olan birkaçın tarafından çağrılıp da kadınlığını kendisine arz ettiğinde;’ben Allah’tan korkarım’ cevabıyla karşılık veren er kişi;
  6. Sağ elinin verdiği sadakayı sol eli duymayacak derecede gizli sadaka veren zengin kişi;
  7. İnsanlardan tenha(boş) olarak Allah’ı anıp gözleri yaş döken takvalı kişi.

[Buhari.3/1350]

 

Konu Hakkındaki Yorumunuzu Yazabilirsiniz!

*