İnsanların Zulümlerinden Allah’a Sığınmak

İnsanların Zulümlerinden Allah’a Sığınmak




İnsanların Zulümlerinden Allah’a Sığınmak
586 kez görüntülendi

 Enes b. Malik (r.a)’ten rivâyete göre, şöyle demiştir:

Rasûlullah (s.a.v) Ebu Talha’ya bana hizmet edecek gençlerden birini bana bul dedi. Ebu Talha’da beni binitinin arkasına alarak Rasûlullah (s.a.v)’e götürdü. Rasûlullah (s.a.v)’e hizmet ediyordum. Her konakladığı yerde çoğunlukla şu duasını işitiyorum:
“Allah’ım! İhtiyarlıktan, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç sıkıntısından ve insanların yapacakları her türlü haksızlıklardan sana sığınırım.”
[Sünen-i Nesai-Allah’a Sığınmak/ 5408; Müslim- Zikir /Dua: 15; Tirmizî-Dua / 71]



Konu Hakkındaki Yorumunuzu Yazabilirsiniz!

*