İftarda Acele Etmek

İftarda Acele Etmek

Ebu Hureyre (r.a.)’den Rasûlullah (s.a.v) şöyle bu­yurduğu rivayet edilmiştir;

“Müslümanlar iftarda acele ettikleri müddetçe din üstün olma­ya devam eder. Çünkü Yahudiler ve Hıristiyanlar iftarı gecikti­rirler.”

[Ebu Davud,Oruç – 2353 ; Buharı, Savm- 45; Müslîm, Sıyâm – 48; Tirmizî, Savm -13; İbn Mâce, Sıyâm- 24, Darimî, Savm- 11]Yorum Bırakabilirsiniz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir